AKDP - Auto Klub Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5 skr. poczt. 390
00-366 Warszawa

tel/fax. 22/826-37-26
kom. 602 372 926

e-mail: autoklub01@gmail.com
https://www.facebook.com/akdpinfofanpagecom

konto : 46 1020 1156 0000 7802 0065 4616