Strategia marketingowa – wiele, co powinieneś wiedzieć
Strategia marketingowa to zarys działania mający na celu dokonanie zaplanowanych zamiarów biznesowych przez zastosowanie narzędzi marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało klientów oraz zwiększało swoje przychody – Strategia marketingowa. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie pragnień oraz oczekiwań klientów i dopasowanie propozycji firmy do tych potrzebowań. Kluczowym elementem jest tutaj selekcja odpowiedniego segmentu rynku oraz opracowanie produktów lub ewentualnie usług, które będą odpowiadały pragnieniom tej grupy kontrahentów. Strategia marketingowa powinna uwzględniać także cele dotyczące wizerunku firmy oraz sposoby dotarcia do kontrahentów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Ważne jest także określenie sposobów mierzenia rezultatów działań marketingowych, żeby wolno było weryfikować, czy osiągane są przewidziane cele. Zalecane elementy polityki marketingowej to też analiza konkurencji oraz zdefiniowanie unikalnej wartości, jaką jednostka gospodarcza proponuje swoim klientom.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.